Landing Page 2017-09-13T09:26:24+00:00
Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji zgodnie z umową o grant nr 756079.