Badania AUTMON 2018-03-13T20:57:44+02:00

Projekt AUTMON: badania pomiaru postępu w terapii

AUTMON to projekt mający na celu wykorzystanie technologii do wspierania procesu śledzenia postępów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z Politechniki Gdańskiej, Fundacji Hipoterapia oraz firmy Harimata. Dzięki połączeniu unikalnej wiedzy terapeutów, nowoczesnej technologii i doświadczenia biznesowego tworzymy rozwiązanie, które ułatwi pracę specjalistów pracujących z dziećmi.

W ramach projektu stworzone zostały aplikacje, które poza walorami edukacyjnymi posiadaj technologię pozwalającą na monitorowanie różnych aspektów funkcjonowania dziecka, m.in. jego uwagi czy zdolności rozwiązywania problemów. Monitorowane są także postępy dużej i małej motoryki dziecka. Jeżeli pomiar będzie się odbywał w regularnych odstępach czasu, możliwe będzie obserwowanie dynamiki zmian rozwojowych. Pozwoli to na identyfikację sfer, w których dziecko rozwijają się lepiej i tych, które wymagają intensywniejszego wspomagania.

Więcej o projekcie AUTMON