Jak działa test Play.Care

2018-08-22T11:08:57+02:00
Wróć

W poszukiwaniu precyzyjnej i obiektywnej miary ryzyka autyzmu przełom dokonuje się dzięki zaawansowanym algorytmom sztucznej inteligencji. To one są w stanie wykryć ruchowe korelaty autyzmu, których nie dostrzeże ludzkie oko.

Co to jest Play.Care

Play.Care to test przesiewowy wspierający wykrywanie autyzmu u dzieci w wieku 3–6 lat. Z perspektywy dziecka Play.Care jest interesującą grą na tablecie, która polega na rysowaniu i kolorowaniu obrazków. Na początku przeprowadzający test specjalista pomaga dziecku zrozumieć, o co chodzi w grze, a następnie pozwala mu przez 5 minut bawić się aplikacją. Podczas zabawy dziecka od powierzchnią ekranu sensory pracują na pełnych obrotach i zbierają informacje o ponad 250 parametrach ruchu na sekundę.

Dane z kilkuminutowej gry przetwarzane są przez potężne algorytmy, które odnajdują specyficzne wartości parametrów i relacje pomiędzy nimi, aby jak najlepiej określić typ wzorców ruchowych dziecka. W rezultacie tych obliczeń powstaje coś na kształt obrazu ruchu dziecka. Na samym końcu algorytm klasyfikujący określa, czy otrzymany obraz przypomina te tworzone przez dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy przez ich typowo rozwijających się rówieśników.

Badania nad Play.Care

Play.Care jest innowacyjny pod wieloma względami. Przede wszystkim badania nad aplikacją stały się źródłem wiedzy o ruchowych korelatach autyzmu. Badacze nie zakładali z góry, że dzieci z autyzmem będą rysowały wolniej, szybciej czy bardziej zamaszyście – to algorytmy, a nie człowiek, odnalazły interesujące prawidłowości. Odkrycie różnic w sposobie korzystania z tabletu zapoczątkowało serię badań naukowych, mających na celu lepsze poznanie tych różnic.

W ramach badań nad  Play.Care w grę zagrało już kilkaset dzieci. W 2017 zakończyło się badanie, w którym wzięło udział 600 dzieci. Projekt był realizowany we współpracy z dr. Jonathanem Delafieldem-Buttem z Uniwersytetu Strathclyde, naukowcem zajmującym się badaniem motoryki dzieci z autyzmem. Potwierdziło ono wcześniejsze odkrycie – wzorce korzystania z tabletu przejawiane przez dzieci z ASD pozwalają na skuteczne różnicowanie ich od grupy dzieci, które rozwijają się typowo, a także takich, które cierpią na inne zaburzenia rozwoju.

Źródło: Annie Spratt on Unsplash

Korzyści z wykorzystania Play.Care

Dzięki wysokiej skuteczności algorytmów klasyfikujących i swojej przystępnej dla dziecka formie Play.Care może służyć za narzędzie przesiewowe. Jego przewaga opiera się na bezpośredniości i obiektywności pomiaru. Dziecko samo wykonuje zadanie, więc nie istnieje ryzyko błędu, które jest związane z subiektywną oceną rodziców czy nauczycieli.

Prowadzenie badania aplikacją jest bardzo proste i specjaliści pracujący z dziećmi – psychologowie, pedagodzy czy lekarze – mogą prowadzić je od razu po krótkim szkoleniu. Doświadczenia z badań nad aplikacją wskazują, że test jest wręcz samoobsługowy – dzieci szybko rozumieją o co chodzi w grze i nie słuchają nudnych instrukcji dorosłego, tylko skupiają się na stworzeniu pięknego rysunku. Zaangażowanie dziecka jest bardzo ważne dla miarodajności wyniku, o czym wiedzą wszyscy psychologowie prowadzący różne testy psychologiczne.  Nawet dzieci, które nie miały w domu nigdy kontaktu z tabletem szybko pojmują intuicyjną obsługę ekranu dotykowego.

Play.Care może być wykorzystywany w przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach zajmujących się dziećmi. Więcej informacji na temat tego rozwiązania i możliwości wypróbowania go w swojej placówce można znaleźć na naszej stronie, www.harimata.pl/playcare.