Play.Care 2019-07-09T08:08:12+02:00

Czym jest Play.Care?

Play.Care to test na tablet w formie edukacyjnej gry wspierający wykrywanie autyzmu u dzieci w wieku 3–6 lat. Play.Care działa w oparciu o analizę interakcji dziecka z tabletem i wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do klasyfikacji wzorców ruchowych. Test cechuje się czułością i swoistością na poziomie 89% i 88%. Play.Care ma charakter przesiewowy, skierowany jest do dzieci, co do których istnieje podejrzenie, że mogą cierpieć na zaburzenie rozwoju.

Play.Care jest wyrobem medycznym klasy I zgłoszonym do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Szybka i skuteczna ocena funkcjonowania dziecka

Precyzyjny pomiar zachowania dziecka, oparty na bezpośrednich i obiektywnych miarach

Łatwość użycia i szeroka dostępność w porównaniu z obecnie wykorzystywanymi miarami

Nie wymaga specjalistycznego wykształcenia

Możliwości użycia

Test może być wykorzystany jako narzędzie przesiewowe w wielu kontekstach. Między innymi:

W gabinetach pediatrycznych i podstawowej opieki zdrowotnej

W ośrodkach terapeutycznych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych

W przedszkolach

Testy kliniczne

W celu sprawdzenia, jak rozwiązanie Play.Care sprawdza się w innych kontekstach kulturowych, rozpoczęliśmy etap walidacji klinicznej rozwiązania, które prowadzone jest przez konsorcjum akademickie złożone z czołowych uniwersytetów w Szwecji i Szkocji (m.in. University of Gothenburg, University of Strathclyde i University of Aberdeen).

W badaniu biorą udział dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (200 dzieci), dzieci z innymi zaburzeniami (200 dzieci) oraz dzieci rozwijających się typowo (180 dzieci). Funkcjonowanie każdego z dzieci jest oceniane przy pomocy baterii testów psychologicznych sprawdzających poziom funkcjonowania dziecka i nasilenie objawów zaburzenia. Badanie zostanie zakończone do końca 2018.

Dowiedz się więcej o prowadzonych przez nas badaniach

Jak to działa?

Zdając sobie sprawę z tego, w jak rewolucyjną technologię wyposażone są tablety, Harimata opracowała test Play.Care, który służy do oceny ryzyka tego, że dziecko cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Test ma formę przyjaznej dzieciom aplikacji. Dzieci posługujące się testem korzystają z aplikacji edukacyjnej. W czasie korzystania z tabletu, zbierane są informacje dotyczące tego, w jaki sposób dziecko posługuje się urządzeniem, jak nim porusza i jak wchodzi w interakcję z aplikacjami. Następnie dane te są wysyłane do specjalnych serwerów, w których są analizowane za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.
Algorytmy te porównują wzorce ruchowe badanego dziecka z wzorcami dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dzieci typowo rozwijających się. Na podstawie danych generowany jest raport, w którym ocenione jest ryzyko, że dziecko cierpi na autyzm. Ponadto, w raporcie znajdują się informacje dotyczące umiejętności dziecka w zakresie rozumienia instrukcji, koncentracji, a także stabilności i precyzji ruchu.

Czym jest Play.Care i do czego może być wykorzystane? 2018-03-13T15:53:15+02:00

Play.Care jest aplikacją na tablet, dzięki której można wykrywać wzorce ruchowe sugerujące, że dziecko cierpi na zaburzenie rozwojowe. Skuteczność technologii została zweryfikowana w serii badań naukowych z udziałem ponad 600 dzieci w wieku 3-6 lat. Test wykrywa wzorce ruchowe związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) ze skutecznością sięgającą 93%.

W jakich warunkach może być zastosowany test Play.Care? 2018-03-13T15:52:38+02:00

Test może być wykorzystany w różnych kontekstach i nie wymaga specjalistycznego wykształcenia kierunkowego (psychologicznego lub medycznego), a jedynie krótkiego przeszkolenia. Test powinny wykonywać dzieci, co do których istnieje podejrzenie, że cierpią one na jakieś zaburzenie rozwoju lub zachowania. Test może być wykonywany w przedszkolach, ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej i w centrach terapeutycznych, jako narzędzie screeningowe i/lub narzędzie wspierające diagnozę.

Czy Play.Care jest narzędziem diagnostycznym? 2018-03-13T15:54:06+02:00

Nie! Play.Care jest narzędziem wspierającym wykrywanie behawioralnych korelatów autyzmu, nie jest jednak narzędziem diagnostycznym. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu może być stawiana tylko na podstawie kryteriów diagnostycznych (np. ICD-10 albo DSM-V). Są to kryteria dotyczące przede wszystkim rozwoju językowego i społecznego dziecka. Test na tablet nie może zmierzyć tych aspektów bezpośrednio.

Co dokładnie wykrywa test Play.Care? 2018-03-13T15:55:10+02:00

Pomimo tego, że zaburzenia ruchowe nie są brane pod uwagę podczas diagnozy (co może wynikać z tego, że do niedawna narzędzia do precyzyjnego badania ich nie były dostępne), zarówno obserwacje kliniczne jak i wyniki licznych badań naukowych sugerują (odpowiednie odnośniki do literatury znajdują się w artykuł Anzulewicz et al., 2016), że nieprawidłowy rozwój ruchowy są jednym z najwcześniej pojawiających się objawów sugerujących, że dziecko może cierpieć na autyzm. Dzieci z autyzmem mają specyficzne problemy w planowaniu i wykonywaniu ruchów, które mogą być precyzyjnie mierzone przy pomocy tabletów. Test Play.Care wykrywa ruchowe korelaty zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Jeśli nie jest to narzędzie diagnostyczne, to do czego może być wykorzystane? 2018-03-13T15:55:53+02:00

Narzędzie może być wykorzystane jako narzędzie wspierające diagnozę lub do celów przesiewowych, u dzieci z podwyższonym ryzykiem autyzmu i innych zaburzeń rozwoju i zachowania.

Gdzie były prowadzone badania weryfikujące skuteczność Play.Care? 2018-03-13T15:56:56+02:00

Badania były prowadzone w kilkudziesięciu ośrodkach terapeutycznych i przedszkolach na terenie Polski, jak również w Szkocji (University of Strathclyde, Glasgow) i USA (University of South California, Los Angeles). Obecnie trwa weryfikacja kliniczna, prowadzona przez konsorcjum akademickie z Wielkiem Brytanii (Aberdeen, Glasgow) i Szwecji (Gothenburg).

Ile dzieci łącznie wzięło udział w badaniach? 2018-03-13T15:57:44+02:00

W dotychczas przeprowadzonych badaniach wzięło udział ponad 600 dzieci:
135 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
38 dzieci z zaburzeniami rozwoju innymi niż autyzm,
434 dzieci typowo rozwijających się.
Dzięki obecnie trwającemu badaniu klinicznemu, ta liczba zwiększy się o 580.

Czego chcieliście się dowiedzieć z badań? 2018-04-24T11:25:50+02:00
Postawiliśmy sobie trzy pytania badawcze. Chcieliśmy się dowiedzieć:
  1. Czy wzorce ruchowe dzieci z ASD są inne niż wzorce obserwowane u dzieci rozwijających się typowo?
  2. Czy wzorce ruchowe dzieci z ASD są inne niż wzorce obserwowane u dzieci cierpiące na inne zaburzenia rozwoju niż ASD?
  3. Czy wzorce ruchowe dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju są inne niż wzorce obserwowane u dzieci typowo rozwijających się?
O czym świadczą wyniki badań? 2018-04-24T11:26:52+02:00
  1. Wyniki wskazują na to, że wzorce ruchowe dzieci z ASD są znacząco inne od wzorców obserwowanych u dzieci typowo rozwijających się. Algorytmy sztucznej inteligencji identyfikowały wzorce ruchowe dzieci ze skutecznością 93%. Wrażliwość i specyficzność testu okazały się wysokie (odpowiednio 0.89 i 0.88)
  2. Wzorce ruchowe dzieci z ASD różnią się od wzorców obserwowanych u dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju – Algorytmy identyfikowały dzieci z ASD ze skutecznością sięgającą 93%.  Wrażliwość i specyficzność również okazały się wysokie (odpowiednio 0.96 i 0.90)
  3. Wzorce ruchowe dzieci z zaburzeniami rozwoju innymi niż ASD różnią się od wzorców obserwowanych u dzieci typowo rozwijających się. Algorytmy identyfikowały dzieci z ASD ze skutecznością sięgającą 95%. Wrażliwość i specyficzność również okazały się wysokie (odpowiednio 0.96 i 0.94)
Na jakie zaburzenia cierpiały dzieci będące w grupie “inne zaburzenia”? 2018-04-24T12:56:52+02:00

W większości były to dzieci z opóźnieniem rozwoju intelektualnego, zaburzeniami rozwoju języka i zaburzeniami koordynacji ruchowej.

Jakie są przykłady wzorców ruchowych? 2018-04-24T12:58:12+02:00

Wzorce są złożone i niestety nie da się opisać ich wyczerpująco w prosty sposób. W trakcie badania dzieci korzystały z dwóch aplikacji na tablet. Każda z nich składała się z dwóch części: dwuminutowego treningu i pięciominutowej części właściwej (testowej). Podczas całej gry, tablet leżał na stole. W czasie gdy dziecko korzystało z tabletu, zbierane były informacje dotyczące dynamiki ruchu dziecka (dane z czujników tabletu – ekranu, akcelerometru i żyroskopu). Dane z sensorów tabletu zostały pogrupowane w zmienne (takie jak np. przyspieszenie, czy zakres ruchu) przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji. W ten sposób otrzymano 262 zmienne. Z tych zmiennych wyłoniono 49, które okazały się najbardziej znaczące. Wzorce ruchowe opierają się właśnie na tych zmiennych. 

Które aspekty ruchu okazały się najważniejsze? 2018-04-24T12:59:10+02:00

Najważniejsze okazały się profile ruchowe (czyli tempo rozpoczynania ruchu, prowadzenia go i zakończenia). Ruchy dzieci z autyzmem były mniej płynne i występowały w nich widoczne “szarpnięcia”, rzadko obserwowane u dzieci typowych.

Gra jest bardzo krótka. Jak to możliwe, że jest tak precyzyjna? 2018-04-24T13:01:01+02:00
Czas gry jest ustalony na podstawie wyników naszych badań, przeprowadzonych na grupie ponad 600 dzieci. 7 minut to czas wystarczający do tego, żeby dziecko nauczyło się korzystania z aplikacji i z sukcesem zakończyło test. Dane pozyskane w tym czasie są miarodajne.
Czy w badaniu brały udział dzieci o różniące się poziomami funkcjonowania? 2018-04-24T13:02:08+02:00

Tak, jednak zostały wykluczone dzieci niskofunkcjonujące, które nie były w stanie zrozumieć instrukcji i skupić się na korzystaniu z aplikacji. 

Czy doświadczenie dziecka w używaniu tabletu może wpłynąć na wyniki? 2018-04-24T13:04:47+02:00

Z naszych badań wynika, że doświadczenie w zakresie używania tabletów i innych urządzeń elektronicznych nie wpływa na wyniki badania. Co więcej, dzieci, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z tabletami, bardzo szybko uczyły się obsługi tabletu.

Skontaktuj się z nami

Chcesz poznać więcej szczegółów o systemie Play.Care i możliwości wdrożenia w Waszej placówce? Proszę zostaw kontakt do siebie, skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.